Dự án xây dựng, cải tạo nhà xưởng A8 nhà máy CAM International Long An

Dự án:  Xây dựng nhà xưởng A8 nhà máy CAM International Long An

Chủ đầu tư:  Công ty CAM International Việt Nam

Quy mô: 4000m2

Phạm vi công việc: xây dựng khu văn phòng, lắp đặt hệ thống cơ điện, điều hòa không khí.

Thời gian hoàn thành: 09/2019

Từ khóa :