Khởi công Gói thầu XL04-CT, XL05-CT, XL06-CT thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

KHỞI CÔNG GÓI THẦU XL04-CT, XL05-CT, XL06-CT THUỘC DỰ ÁN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN

Ngày 29/06/2017, Công ty đã tổ chức lễ khởi công các Gói thầu XL04-CT, XL05-CT, XL06-CT thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đại diện công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, các lãnh đạo địa phương, các bên Tư vấn giám sát và Tư vấn quản lý dự án.

Dự kiến ngày 15/07/2017, việc triển khai các gói thầu này sẽ được thực hiện chính thức sau khi nhận bàn giao mặt bằng từ phía địa phương.

 

Từ khóa :