Tin nổi bật

Dự án cao tốc nối tỉnh Bắc Giang - tỉnh Lạng Sơn

Gói thầu XL04-CT, XL05-CT, XL06-CT thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng công trình tuyến cao tốc đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường đoạn Km1+800 - Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT"

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Phạm vi công việc: cào bóc hữu cơ, đắp nền đường, hệ thống đường gom, móng đường, hệ thống hầm chui dân sinh, hệ thống thoát nước mưa, mái taluy.

Thời gian dự kiến hoàn thành: 12/2018

Từ khóa :